Uvjeti poslovanja

RETINA komunikacije d.o.o. strogo zabranjuje kopiranje, dijenjenje, skidanje, objavljivanje, mijenjanje i neovlašteno korištenje: fotografija, slika, videa, pisanog materijala (teksta) i svih ostalih podataka koji se nalaze na stranici. (bez pisanog ovjerenog odobrenja od strane RETINA komunikacije d.o.o.). U slučaju nepoštivanja ove odredbe te nereagiranjem i/ili neuklanjanjem materijala na zahtjev RETINA komunikacije d.o.o. nanešena je gospodarska šteta te će RETINA komunikacije d.o.o. biti prisiljen izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

RETINA komunikacije d.o.o. strogo zabranjuje korištenje stranice putem softwera i dodataka, robota, programa te svih ostalih sustava i načina koji mogu prouzročiti: ometanje stranice, usporen rad stranice i/ili bilo koju štetu stranici, nepoštivanjem ove odredbe nanešena je gospodarska šteta te će RETINA komunikacije d.o.o. izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

RETINA komunikacije d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem servisa, programskog paketa i Interneta.

Internet je internacionalna računalna mreža koju RETINA komunikacije d.o.o. direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

Želimo jasno reci da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.

RETINA komunikacije d.o.o. poduzima mjere opreza – uključujući administrativne, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene i uništenja.

RETINA komunikacije d.o.o. neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no možda ćemo Vaš e-mail i kontakt poslati drugim zaposlenicima ili suradnicima da bi što prije odgovorili na vaš upit.

RETINA komunikacije d.o.o. će se potruditi da na web stranici budu objavljivani točni i aktualni podaci. Za iste ne preuzima odgovornost kod točnosti i potpunosti, kao što i ne daje pravo prigovora za iste.

Podatci mogu biti mijenjani bez najave i obavijesti.

Za sve informacije i pitanja, možete nas kontaktirati na mob: 099/551 00 02, 095/3523 760, ili e-mail: narudzbe@komarnik-shop.eu